ANUNŢURI

ANUNȚ

Vă comunicăm că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2016 din aplicația SIM - modul PCB, prin urmare vă rugăm să introduceți datele în aplicație până cel târziu la data de 1 iunie 2018 accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

 

ANUNȚ DESCHIDERE  SIM STATISTICA DEŞEURI 2017

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă noua sesiune de raportare pentru anul 2017 privind generarea și gestionarea deșeurilor - SD - SIM.

Începând cu data de 07.03.2018 se pot introduce datele privind generarea și gestionarea deșeurilor aferentă anului 2017 în aplicația electronică Statistica Deșeurilor, dezvoltată în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM), pe tipurile de chestionare, în funcție de activitățile desfășurate: MUN, TRAT, COLECTARE – TRATARE, PRODDES, NĂMOL.

Termenul limită de introducere a datelor este 1 iunie 2018.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201 respectiv 0744381627 – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE  SIM VSU 2016

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la vehiculele scoase din uz, aferente  ANULUI  2016,  în aplicația electronică  SIM  VSU.

În funcție de activitățile desfășurate până la data de  23 martie 2018 se vor completa datele privind vehiculele scoase din uz colectate, iar în perioada 16  aprilie  -  08 iunie  2018  se vor completa datele cu privire la depoluarea, dezmembrarea şi tocarea vehiculelor scoase din uz.

Obiectul raportării îl constituie următoarele categorii de vehicule: M1, exceptând vehiculele cu destinaţii special și N1, exceptând vehiculele cu destinaţii speciale.

Nu fac obiectul raportării, conform LEGII nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz: vehiculele care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a făcut în România și vehiculele speciale (definite conform Ordinului nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare).

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0256491795  int.  201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoane de contact Ramona RĂDUICĂ și Srebranca BEZUȘ.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2016

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamentele electrice și electronice, aferente  ANULUI  2016,  în aplicația electronică  SIM  DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  30 NOIEMBRIE  2017,  după cum urmează:

Anexa  9  Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa  10  Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0256491795  int.  201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoane de contact Ramona RĂDUICĂ și Srebranca BEZUȘ.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE PENTRU ANUL  2016 PRIVIND GESTIONAREA ULEIURILOR UZATE

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă noua sesiune de raportare pentru anul 2016 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Începând cu data de 06.10.2017 se pot introduce datele privind gestionarea uleiurilor uzate aferente anului 2016 în aplicația electronică Uleiuri Uzate (dezvoltată în cadrul proiectului SIM) pe tipurile de chestionare, în funcție de activitățile desfășurate de firma dumneavoastră.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201 respectiv 0744381627 – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

► ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2016

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2016, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 01 NOIEMBRIE 2017, după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoane de contact Ramona RĂDUICĂ și Mariana CAPLAT.

 

► ANUNŢ DESCHIDERE SESIUNE SIM – PCB 2014

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2014 din aplicația SIM - modul PCB. Vă rugăm să introduceți datele în aplicație până cel târziu 11 noiembrie 2016 accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numărul de telefon 0256/491795 int. 201, 0744381627, Serviciul CFM - Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, persoană de contact: Simona OPRIŞA-STĂNESCU.


Descriere

Principalele activităţi desfăşurate pe domeniul DESEURI sunt:

  • Urmarirea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor la nivel naţional
  • Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, validare si prelucrare a datelor si informaţiilor privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul deşeurilor
  • Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  • Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor, prin asigurarea documentaţiei specifice.
  • Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor
  • Colaborarea cu instituţii europene sau din statele membre sau asociate la UE şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Actele normative europene şi naţionale, precum şi textele consolidate ale acestora (consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, fără valoare oficială, a unui act de bază al legislaţiei, împreună cu modificările şi corecturile sale successive), prezentate în cuprinsul acestui capitol, nu au valoare juridică, ci doar informativă. Recomandăm utilizatorilor să consulte variantele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Monitorul Oficial al României.