ANUNŢURI

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2022

ANUNȚ

PENTRU OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA ȘI TRATAREA DEEE

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice, aferente ANULUI 2022, în aplicația electronică SIM DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 12 APRILIE 2024, după cum urmează:

Anexa 9 Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa 10 Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2022

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2022, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  20 FEBRUARIE 2024,  după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

În cazul în care nu reușiți să vă logați din prima încercare, vă rugăm să insistați în diferite momente ale zilei.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2021

 

ANUNȚ

PENTRU OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA ȘI TRATAREA DEEE

 

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice, aferente ANULUI 2021, în aplicația electronică SIM DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 28 IULIE 2023, după cum urmează:

Anexa 9 Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa 10 Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022 în aplicația Statistica Deșeurilornu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate în anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către APM TIMIȘ, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de către operatorii de salubritate.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE  DE  RAPORTARE  SIM  DEEE  2020

ANUNȚ

PENTRU OPERATORI  ECONOMICI  AUTORIZAȚI  PENTRU COLECTAREA  ȘI  TRATAREA  DEEE

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice, aferente  ANULUI  2020,  în aplicația electronică  SIM  DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  09  DECEMBRIE 2022,  după cum urmează:

Anexa  9  Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa  10  Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2021

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2021, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 5 DECEMBRIE 2022,  după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

În cazul în care nu reușiți să vă logați din prima încercare, vă rugăm să insistați în diferite momente ale zilei.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

Anunț deschidere SIM Statistică Deșeuri 2021

ANUNȚ

PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2021 privind generarea și gestionarea deșeurilor din aplicația electronică SIM Statistică Deșeuri (SIM SD), prin urmare se pot introduce datele privind generarea și gestionarea deșeurilor aferente anului 2021, în aplicație, accesând link-ul http://raportare.anpm.ro, pe tipuri de chestionare, în funcție de activitățile desfășurate: MUN, TRAT, COLECTARE - TRATARE, PRODDES, NĂMOL.

Termenul limită de introducere a datelor este 05 august 2022.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201, respectiv 0744381627 – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE  SIM  VSU  2021

ANUNȚ

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la vehiculele scoase din uz, aferente  ANULUI  2021,  în aplicația electronică  SIM  VSU.

În funcție de activitățile desfășurate până la data de  24 iunie 2022  se vor completa datele privind vehiculele scoase din uz colectate în anul 2021 (chestionarul Colectare), iar în perioada  30 iunie - 31 iulie 2022  se vor completa datele cu privire la depoluarea, dezmembrarea şi tocarea vehiculelor scoase din uz (chestionarul Depoluare/ Dezmembrare), în funcţie de activitatea desfăşurată.

Obiectul raportării îl constituie următoarele categorii de vehicule: M1, exceptând vehiculele cu destinaţii special și N1, exceptând vehiculele cu destinaţii speciale.

Nu fac obiectul raportării, conform LEGII nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare: vehiculele care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a făcut în România și vehiculele speciale (definite conform Ordinului nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare).

Datele referitoare la vehiculele scoase din uz se vor raporta utilizând numai metoda cântăririi și nu ipoteza conținutului de metal.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0256491795  int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM ULEIURI UZATE 2020

ANUNȚ

PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2020 privind gestionarea uleiurilor uzate din aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate, prin urmare se pot introduce datele privind gestionarea uleiurilor uzate, în aplicație, accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

Categoriile de operatori economici care trebuie să raporteze în aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate sunt:

 • producători interni de ulei, chestionar - 1.1
 • importatori intra-extra comunitari, chestionar - 1.2
 • generatori uleiuri, exclusiv service-urile și PFA, chestionar - 2.1
 • generatori uleiuri, numai service-urile și PFA, chestionar - 2.2

Categoriile de uleiuri care fac obiectul raportării în aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate sunt:

 - uleiuri de motor și uleiuri pentru angrenaje (sectoarele autovehiculelor, aviației, marinei, industriei și în alte sectoare);

 - uleiuri industriale (uleiuri pentru mașini, uleiuri hidraulice, uleiuri pentru turbine, uleiuri de transformator, uleiuri de transmisie a căldurii, uleiuri de compresor, uleiuri de bază), inclusiv uleiuri pentru prelucrarea metalelor.

Data limită de introducere a datelor în aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate este 27 mai 2022.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201 respectiv 0744381627 – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2020

ANUNȚ

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2020, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  31 MARTIE 2022, după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

În cazul în care nu reușiți să vă logați din prima încercare, vă rugăm să insistați în diferite momente ale zilei.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2019

ANUNȚ

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2019, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  20 SEPTEMBRIE  2021, după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

Autentificarea se va face de la butonul de sus (conform print scren-ului de mai jos), iar în cazul în care nu reușiți să vă logați din prima încercare, vă rugăm să insistați în diferite momente ale zilei.

 

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

 

Anunț deschidere SIM Statistică Deșeuri 2020

 

ANUNȚ

PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2020 privind generarea și gestionarea deșeurilor din aplicația electronică SIM Statistică Deșeuri (SIM SD), prin urmare se pot introduce datele privind generarea și gestionarea deșeurilor aferente anului 2020, în aplicație, accesând link-ul http://raportare.anpm.ro, pe tipuri de chestionare, în funcție de activitățile desfășurate:  PRODDES, NĂMOL.

Termenul limită de introducere a datelor este 20 septembrie 2021.

Autentificarea se va face de la butonul de sus (conform print screen-ului de mai jos), iar în cazul în care nu reușiți să vă logați din prima încercare, vă rugăm să insistați în diferite momente ale zilei.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEȘEURI BATERII 2019

 

ANUNȚ

PENTRU OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA DEȘEUIRILOR DE BATERII ȘI ACUMULATORI

 

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de baterii și acumulatori, aferente ANULUI 2019,  în aplicația electronică  SIM  DEȘEURI BATERII.

Se vor completa datele privind deșeurile de baterii și acumulatori, până la data de  25 IANUARIE 2021  pentru Chestionar 2: Pentru activitatea de colectare.

Raportarea gestiunii deşeurilor de baterii şi acumulatori se va realiza pe tipuri, conform Ordinului nr. 669/1304/2009 privind aprobarea procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori (anexa nr. 2).

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2019

ANUNȚ

PENTRU OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA ȘI TRATAREA DEEE

 

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice, aferente  ANULUI  2019,  în aplicația electronică  SIM  DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 18 IANUARIE 2021, după cum urmează:

Anexa  9  Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa  10  Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Deee-urile se vor încadra conform celor șase categorii din Anexa 2 din O.U.G nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările și completările ulterioare, stabilindu-se inclusiv stocul inițial pentru fiecare nouă categorie.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0256491795  int.  201, respectiv  0744381627, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

 

Anunț deschidere SIM PCB 2019

ANUNȚ

Vă comunicăm că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2019 din aplicația electronică SIM PCB, prin urmare vă rugăm să introduceți datele privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și a altor compuși similari pentru anul 2019 în aplicație, până cel târziu la data de 14 decembrie 2020, accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

 

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2019

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2019, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  31 AUGUST  2020, după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

Anunț deschidere SIM Uleiuri Uzate 2018

ANUNȚ

PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2018 privind gestionarea uleiurilor uzate din aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate, prin urmare se pot introduce datele privind gestionarea uleiurilor uzate, în aplicație, accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

Categoriile de operatori economici care trebuie să raporteze în aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate sunt:

 • producători interni de ulei, chestionar - 1.1
 • importatori intra-extra comunitari, chestionar - 1.2
 • generatori uleiuri, exclusiv service-urile și PFA, chestionar - 2.1
 • generatori uleiuri, numai service-urile și PFA, chestionar - 2.2

Categoriile de uleiuri care fac obiectul raportării în aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate sunt:

 - uleiuri de motor și uleiuri pentru angrenaje (sectoarele autovehiculelor, aviației, marinei, industriei și în alte sectoare);

 - uleiuri industriale (uleiuri pentru mașini, uleiuri hidraulice, uleiuri pentru turbine, uleiuri de transformator, uleiuri de transmisie a căldurii, uleiuri de compresor, uleiuri de bază), inclusiv uleiuri pentru prelucrarea metalelor.

Cantitățiile de uleiuri care au fost exportate/expediate în alte state (de ex: exportul de autoturisme) nu fac obiectul raportării în aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate.

Data limită de introducere a datelor în aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate este 31 iulie 2020.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201 respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

 

Anunț deschidere SIM Statistică Deșeuri 2019

ANUNȚ

PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2019 privind generarea și gestionarea deșeurilor din aplicația electronică SIM Statistică Deșeuri (SIM SD), prin urmare se pot introduce datele privind generarea și gestionarea deșeurilor aferente anului 2019, în aplicație, accesând link-ul http://raportare.anpm.ro, pe tipuri de chestionare, în funcție de activitățile desfășurate: MUN, TRAT, COLECTARE - TRATARE, PRODDES, NĂMOL.

Termenul limită de introducere a datelor este 29 mai 2020.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201, respectiv 0744381627 – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

Anunț deschidere SIM PCB 2018

ANUNȚ

Vă comunicăm că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2018 din aplicația electronică SIM PCB, prin urmare vă rugăm să introduceți datele privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și a altor compuși similari pentru anul 2018 în aplicație până cel târziu la data de 20 mai 2020 accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2018

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice, aferente  ANULUI  2018,  în aplicația electronică  SIM  DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  22 IANUARIE 2020, după cum urmează:

Anexa  9  Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa  10  Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0256491795  int.  201, respectiv  0744381627, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2018

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2018, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 22 NOIEMBRIE  2019, după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

ANUNȚ

Vă comunicăm că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2017 din aplicația SIM - modul PCB, prin urmare vă rugăm să introduceți datele în aplicație până cel târziu la data de 10 august 2019 accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE  SIM  DEEE  2017

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice, aferente  ANULUI  2017,  în aplicația electronică  SIM  DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 31 IULIE 2019, după cum urmează:

Anexa  9  Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa  10  Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int.201, respectiv 0744381627, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

 

ANUNȚ

Vă comunicăm că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2016 din aplicația SIM - modul PCB, prin urmare vă rugăm să introduceți datele în aplicație până cel târziu la data de 1 iunie 2018 accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

 

ANUNȚ DESCHIDERE  SIM STATISTICA DEŞEURI 2017

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă noua sesiune de raportare pentru anul 2017 privind generarea și gestionarea deșeurilor - SD - SIM.

Începând cu data de 07.03.2018 se pot introduce datele privind generarea și gestionarea deșeurilor aferentă anului 2017 în aplicația electronică Statistica Deșeurilor, dezvoltată în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM), pe tipurile de chestionare, în funcție de activitățile desfășurate: MUN, TRAT, COLECTARE – TRATARE, PRODDES, NĂMOL.

Termenul limită de introducere a datelor este 1 iunie 2018.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201 respectiv 0744381627 – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE  SIM VSU 2016

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la vehiculele scoase din uz, aferente  ANULUI  2016,  în aplicația electronică  SIM  VSU.

În funcție de activitățile desfășurate până la data de  23 martie 2018 se vor completa datele privind vehiculele scoase din uz colectate, iar în perioada 16  aprilie  -  08 iunie  2018  se vor completa datele cu privire la depoluarea, dezmembrarea şi tocarea vehiculelor scoase din uz.

Obiectul raportării îl constituie următoarele categorii de vehicule: M1, exceptând vehiculele cu destinaţii special și N1, exceptând vehiculele cu destinaţii speciale.

Nu fac obiectul raportării, conform LEGII nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz: vehiculele care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a făcut în România și vehiculele speciale (definite conform Ordinului nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare).

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0256491795  int.  201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoane de contact Ramona RĂDUICĂ și Srebranca BEZUȘ.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2016

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamentele electrice și electronice, aferente  ANULUI  2016,  în aplicația electronică  SIM  DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  30 NOIEMBRIE  2017,  după cum urmează:

Anexa  9  Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa  10  Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0256491795  int.  201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoane de contact Ramona RĂDUICĂ și Srebranca BEZUȘ.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE PENTRU ANUL  2016 PRIVIND GESTIONAREA ULEIURILOR UZATE

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă noua sesiune de raportare pentru anul 2016 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Începând cu data de 06.10.2017 se pot introduce datele privind gestionarea uleiurilor uzate aferente anului 2016 în aplicația electronică Uleiuri Uzate (dezvoltată în cadrul proiectului SIM) pe tipurile de chestionare, în funcție de activitățile desfășurate de firma dumneavoastră.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201 respectiv 0744381627 – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

► ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2016

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2016, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 01 NOIEMBRIE 2017, după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoane de contact Ramona RĂDUICĂ și Mariana CAPLAT.

 

► ANUNŢ DESCHIDERE SESIUNE SIM – PCB 2014

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2014 din aplicația SIM - modul PCB. Vă rugăm să introduceți datele în aplicație până cel târziu 11 noiembrie 2016 accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numărul de telefon 0256/491795 int. 201, 0744381627, Serviciul CFM - Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, persoană de contact: Simona OPRIŞA-STĂNESCU.


Descriere

Principalele activităţi desfăşurate pe domeniul DESEURI sunt:

 • Urmarirea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor la nivel naţional
 • Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, validare si prelucrare a datelor si informaţiilor privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul deşeurilor
 • Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
 • Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor, prin asigurarea documentaţiei specifice.
 • Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor
 • Colaborarea cu instituţii europene sau din statele membre sau asociate la UE şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Actele normative europene şi naţionale, precum şi textele consolidate ale acestora (consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, fără valoare oficială, a unui act de bază al legislaţiei, împreună cu modificările şi corecturile sale successive), prezentate în cuprinsul acestui capitol, nu au valoare juridică, ci doar informativă. Recomandăm utilizatorilor să consulte variantele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Monitorul Oficial al României.