Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

 

A.P.M. Timiș anunță că activitatea de relații cu publicul (Depunere raportări, Depunere documentații în cadrul procedurilor de reglementare, Eliberare acte de reglementare) la sediul instituției se va desfășura ÎN ZILELE de:

LUNI, MARȚI ȘI JOI în intervalul orar 09:00 - 13:00

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș (A.P.M.), cu sediul în Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr.18-18A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- Consilier, clasa I, gradul profesional superior - 1 funcție - din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații (A.A.A).

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada: 16.03.2023-04.04.2023.

Anunț nr. 6442/16.03.2023

Formular de înscriere la concurs

Declarație pe propria răspundere cf.  OUG 24 din 2008

Consimțământ GDPR

Model orientativ adeverință

 

 

                                               Telefoane mobile de serviciu

Nr. crt.

Utilizator/Serviciu-Birou-Compartiment

Număr telefon

 

CONDUCERE - DIRECTOR EXECUTIV

 

1

CĂLUȘERU LAVINIA-ALINA
0746248682

 

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
 
2
BOLOCAN RODICA
0744492622
3
FOLTUȚ MARCEL
0744559688
4
MIHOC CORINA DELIA
0744546929
5
NIȚU MONICA
0744701161
6
POPESCU COSMINA
0744596556
 
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI LABORATOARE
 
7
MLADIN GEORGIANA / Șef serviciu
0744661869
8
MUSCĂ CORNEL
0746248304
9
PĂTRAȘCU MARIA
0744564473
 
SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
 
10
VIȚAN ILDIKO / Șef serviciu
0746248696
11
FORA ALINA CORINA / Biodiversitate-A.P.
0749262812
12
PÎRJE ILEANA / Biodiversitate-A.P.
0744381332
13
RĂDUICĂ RAMONA / Managementul Deșeurilor
0744381627
14
LUNGU MARCEL
0746248678
 
COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE ȘI I.T.
 
15
ȚÎȚAN GEORGETA / Relații Publice
0746211536
16
DĂIANU ROMULUS / I.T.
0744519445
 
BIROUL BUGET, FINANȚE, ADMINISTRATIV ȘI R.U.
 
17
IVĂNUȘCĂ MIHAELA
0744609594
18
MULLER MIRELA / Eliberări acte
0744588260
19
DAN NICOLAE / conducător auto
0746248224

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022 în aplicația Statistica Deșeurilornu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate în anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către APM TIMIȘ, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de către operatorii de salubritate.

 

Documentațiile pentru planuri (PUG, PUZ, PUD, amenajamente silvice), autorizații de mediu, acorduri de mediu, precum și orice planșe desenate,  se vor depune la sediul instituției PE SUPORT DE HÂRTIE și suport electronic, NU SE VOR TRANSMITE PRIN E-mail.

PENTRU SOLICITĂRILE DE SUPORT TEHNIC TRIMISE LA ADRESA DE E-MAIL SUPORTSIM@ANPM.RO VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CUI-UL SOCIETĂȚII DUMNEAVOASTRĂ, USER ID-UL (FĂRĂ PAROLĂ!) FOLOSIT PENTRU LOGAREA PE PORTAL, PRECUM ȘI UN PRINTSCREEN CU PROBLEMA TEHNICĂ/EROAREA ÎNTÂMPINATĂ.

MENȚIONĂM că RAPORTĂRILE și SOLICITĂRILE DE INFORMAȚII se pot transmite și prin poștă sau curierat, vă rugăm să indicați adresa de e-mail pentru transmiterea răspunsului.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta prin telefon/fax, e-mail sau în scris la următoarea adresă:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara, Judetul Timiş, cod 300210

  • Telefon fix:        0256.491.795
  • Fax:                    0256.201.005
  • E-mail:               office@apmtm.anpm.ro
  • Web site:            http://apmtm.anpm.ro

 

ANUNȚ IMPORTANT!

 

   Singura modalitate de achitare a taxelor/ tarifelor percepute de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş va fi DOAR prin virament bancar, drept pentru care la depunerea/ eliberarea (după caz) a documentelor emise de APM Timiş, beneficiarii vor face dovada achitării taxelor/ tarifelor prin prezentarea/ ataşarea ordinului de plată.

Ordinul de plată al tarifelor aferente va conține OBLIGATORIU nr. de cont și CODUL FISCAL al APM TIMIȘ menționate mai jos:

Cod fiscal: 4605536

Cont plată tarife: RO60TREZ6215032XXX000110 deschis la Trezoreria Timişoara

Documentațiile care nu conțin dovada plății tarifelor nu vor intra în procedura de emitere a actelor de reglementare, solicitarea urmând a fi returnată!!!

 

► Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: http://apmtm-old.anpm.ro

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

► Formularul de înscriere online a operatorilor economici se află la adresa: http://raportare.anpm.ro

► Important! Eventualele probleme întâmpinate în folosirea eFORM vă rugăm să le sesizaţi la adresa de e-mail suportsim[@]anpm.ro

► Important! MĂSURI PREVENȚIE CORONAVIRUS - SFATURI UTILIZARE MĂȘTI - INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL TIMIȘ

INFORMAȚII UTILE - DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘ