Date de contact

  

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara

Judetul Timiş, cod 300210

Telefoane fixe: 0256.491795, 0256.226675

Telefon mobil: 0746.248411

Fax: 0256.201005

E-mail: office[@]apmtm.anpm.ro

Web site: http://apmtm.anpm.ro

Cod fiscal: 4605536

Cont plată tarife: cont nr. RO60TREZ6215032XXX000110 deschis la Trezoreria Timişoara

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

   Singura modalitate de achitare a taxelor/ tarifelor percepute de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş va fi DOAR prin virament bancar, drept pentru care la depunerea/ eliberarea (după caz) a documentelor emise de APM Timiş, beneficiarii vor face dovada achitării taxelor/ tarifelor prin prezentarea/ ataşarea ordinelor de plată/ extraselor de cont.

 

Program de funcţionare:

Luni - Joi: 8.00 - 16.30

      Vineri: 8.00 - 14.00

    

 

PROGRAMUL DE DEPUNERE A DOCUMENTAȚIILOR ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE REGLEMNTARE:

Luni

09:00 -13:00

Marţi

09:00 -13:00

Joi

09:00 -13:00

 

PROGRAMUL CU PUBLICUL PRIVIND ELIBERAREA ACTELOR DE  REGLEMNTARE:

Luni

09:00 -13:00

Marţi

09:00 -13:00

Miercuri

09:00 -13:00

Joi 09:00 -13:00

 

Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş:

 • Director Executiv, Petru OPRUȚ          

Marţi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Şef Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, Alina CĂLUȘERU

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Șef Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Monica NIȚU

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Şef Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, Ildiko VIŢAN

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Șef Birou Buget, Finanţe Administrativ, Resurse Umane, Flavia-Cosmina IONESCU

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 Informaţii privind primirea în audienţă

 CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENŢĂ

 

Adrese de e-mail ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş:

        Director Executiv Petru OPRUȚ: director.executiv[@]apmtm.anpm.ro

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei:

 • relatii.publice[@]apmtm.anpm.ro
 • it[@]apmtm.anpm.ro 

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii:

         Șef serviciu Monica NIȚU: monica.nitu[@]apmtm.anpm.ro

 • reglementari[@]apmtm.anpm.ro

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare:

Şef serviciu Alina CĂLUȘERU: alina.caluseru[@]apmtm.anpm.ro

 • monitorizare[@]apmtm.anpm.ro
 • baze_de_date[@]apmtm.anpm.ro
 • calitate.aer[@]apmtm.anpm.ro
 • laborator[@]apmtm.anpm.ro
 • radioactivitate[@]apmtm.anpm.ro
 • radioactivitate.timis[@]gmail.com

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:

         Şef serviciu Ildiko VIȚAN: ildiko.vitan[@]apmtm.anpm.ro

 • arii.protejate[@]apmtm.anpm.ro
 • deseuri[@]apmtm.anpm.ro

Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane:

         Șef birou Flavia-Cosmina IONESCUflavia.ionescu[@]apmtm.anpm.ro

 • buget.finante[@]apmtm.anpm.ro

   

În cazul în care doriți să transmiteți o sesizare, menţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor Legii nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluţionarea a petițiilor.

 

Art.7 Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante

Pentru ca mesajul dumneavostră sa fie luat în considerare ca o SESIZARE, vă rugăm să specificaţi în mesajul pe care îl trimiteţi datele dumneavoastră de contact: 

 • numele și prenumele; 
 • adresa; 
 • adresa de E-mail (opţional).

Petiţiile se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş de pe B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara, jud. Timiş sau se pot transmite pe nr. de fax: 0256.20 10 05 sau pe adresa de e-mail: office@apmtm.anpm.ro

 

LOCAŢIE