Date de contact

  

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara

Judetul Timiş, cod 300210

Telefoane fixe: 0256.491795, 0256.226675

Telefon mobil: 0746.248411

Fax: 0256.201005

E-mail: office@apmtm.anpm.ro

Web site: http://apmtm.anpm.ro

Cod fiscal: 4605536

Cont plată tarife: cont nr. RO60TREZ6215032XXX000110 deschis la Trezoreria Timişoara

 

Program de funcţionare:

Luni - Joi: 8.00 - 16.30

      Vineri: 8.00 - 14.00

    

Program cu publicul pentru preluări/eliberări acte reglementare:

Luni - Joi: 9.00 - 13.00

      Vineri: 9.00 - 12.00

DECIZIA nr. 5 din 10.01.2019 - Program cu publicul APM Timis

 

Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş:

  • Director Executiv, Petru OPRUȚ             

Marţi, intervalul orar 10:00 – 12:00

  • Şef Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, Doina MARIN

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

  • Coordonator Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Loredana CIOCÂRLIE

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

  • Şef Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, Ildiko VIŢAN

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

  • Coordonator Birou Buget Finanţe Administrativ, Resurse Umane, Flavia-Cosmina IONESCU

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 Informaţii privind primirea în audienţă

 CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENŢĂ

 

Adrese de e-mail ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş:

Director Executiv:

          Petru OPRUȚ: director.executiv@apmtm.anpm.ro

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei:

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii:

         Coordonator serviciu Loredana CIOCÂRLIE: loredana.ciocarlie@apmtm.anpm.ro  

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare:

Şef serviciu Doina MARIN: doina.marin@apmtm.anpm.ro

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:

         Şef serviciu Ildiko VIŢAN: ildiko.vitan@apmtm.anpm.ro

Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane:

         Coordonator Flavia-Cosmina IONESCU: flavia.ionescu@apmtm.anpm.ro

   

În cazul în care doriți să transmiteți o sesizare, menţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor Legii nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluţionarea a petițiilor.

 

Art.7 Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante

Pentru ca mesajul dumneavostră sa fie luat în considerare ca o SESIZARE, vă rugăm să specificaţi în mesajul pe care îl trimiteţi datele dumneavoastră de contact: 

  • numele și prenumele; 
  • adresa; 
  • adresa de E-mail (opţional).

 

 

 

LOCAŢIE