Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

 

CHESTIONARConduita personalului Agenției pentru Protecția Mediului Timiș în relația cu cetățenii / beneficiarii direcţi ai activităţii instituției

 

Activitatea de relații cu publicul la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș se desfășoară după următorul program:

PROGRAM RELAȚII CU PUBLICUL

  • Depunere raportări
  • Depunere documentații în cadrul procedurilor de reglementare
  • Eliberare acte de reglementare

LUNI

09:00-14:00

MIERCURI

09:00-14:00

 

Documentațiile pentru planuri (PUG, PUZ, PUD, amenajamente silvice), autorizații de mediu, acorduri de mediu, precum și orice planșe desenate,  se vor depune la sediul instituției PE SUPORT DE HÂRTIE și suport electronic, NU SE VOR TRANSMITE PRIN E-mail.

PROGRAM DE FUNCȚIONARE

LUNI-JOI 08:00-16:30
VINERI 08:00-14:00

PENTRU SOLICITĂRILE DE SUPORT TEHNIC TRIMISE LA ADRESA DE E-MAIL SUPORTSIM@ANPM.RO VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CUI-UL SOCIETĂȚII DUMNEAVOASTRĂ, USER ID-UL (FĂRĂ PAROLĂ!) FOLOSIT PENTRU LOGAREA PE PORTAL, PRECUM ȘI UN PRINTSCREEN CU PROBLEMA TEHNICĂ/EROAREA ÎNTÂMPINATĂ.

MENȚIONĂM că RAPORTĂRILE și SOLICITĂRILE DE INFORMAȚII se pot transmite și prin poștă sau curierat, vă rugăm să indicați adresa de e-mail pentru transmiterea răspunsului.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta prin telefon/fax, e-mail sau în scris la următoarea adresă:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara, Judetul Timiş, cod 300210

  • Telefon fix:        0256.491.795
  • Fax:                    0256.201.005
  • E-mail:               office@apmtm.anpm.ro
  • Web site:            http://apmtm.anpm.ro

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Timiș pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Declarație OBLIGATORIE privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) la depunerea dosarelor de orice fel la sediul APM Timis - Click pentru descărcare

 

ANUNŢ

Actele de reglementare emise se vor ridca de către titulari de la Biroul Eliberări Avize, Acorduri, Autorizații, în cadrul programului de relații cu publicul.

 

ANUNȚ IMPORTANT

Începând cu data de 05.10.2023 toate solicitările de emitere a actelor de reglementare, raportările lunare și/sau anuale privind gestiunea deșeurilor, deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice, deșeurilor de baterii și acumulatori, deșeurilor din construcții și demolări, uleiurilor uzate, vehiculelor scoase din uz, EPRTR, RAM, etc, transmise la APM Timiș, vor fi asumate de către titularul activității prin semnarea acestora (Nume Prenume și semnătură).

Notă: solicitările de emitere a actelor de reglementare (aviz, acord, autorizație, autorizație integrată de mediu) conținând documentația prevăzută de lege, se preiau doar în format fizic la sediul APM Timiș (în cadrul programului de Relații cu Publicul sau prin servicii de poștă/curierat). NU SE PRIMESC DOCUMENTAȚII PE E-MAIL.

 

ANUNȚ

Din cauza unor defecțiuni tehnice, telefoanele fixe sunt nefuncționale.

Ne puteți contacta prin:

 

ANUNȚ IMPORTANT!

   Achitarea taxelor/tarifelor percepute de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş se face DOAR prin virament bancar, drept pentru care la depunerea  documentelor de solicitare, beneficiarii vor face dovada achitării taxelor/ tarifelor prin prezentarea/ ataşarea ordinului de plată.

Ordinul de plată al tarifelor aferente va conține OBLIGATORIU nr. de cont și CODUL FISCAL al APM TIMIȘ menționate mai jos:

Cod fiscal: 4605536

Cont plată tarife: RO60TREZ6215032XXX000110 deschis la Trezoreria Timişoara

Documentațiile care nu conțin dovada plății tarifelor nu vor intra în procedura de emitere a actelor de reglementare, solicitarea urmând a fi returnată!!!

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Pentru a ne contacta, aveți la dispoziție pe site-ul APM Timis http://apmtm.anpm.ro/, telefoanele mobile de serviciu.

                                               Telefoane mobile de serviciu

Nr. crt.

Utilizator/Serviciu-Birou-Compartiment

Număr telefon

 

CONDUCERE - DIRECTOR EXECUTIV

 

1

 CĂLUȘERU LAVINIA-ALINA
0746248682

 

 SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
 
2
 CIOCÂRLIE LOREDANA 
0787305887
3
 BOLOCAN RODICA
0744492622
4
 FOLTUȚ MARCEL
0744559688
5
 MIHOC CORINA DELIA / Șef serviciu
0744546929
6
 NIȚU MONICA
0744701161
7
 POPESCU COSMINA
0744596556
 
 SERVICIUL MONITORIZARE ȘI LABORATOARE
 
8
 MLADIN GEORGIANA / Șef serviciu
0744661869
9
 MUSCĂ CORNEL
0746248304
10
 PĂTRAȘCU MARIA
0744564473
 
 SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
 
11
 VIȚAN ILDIKO / Șef serviciu
0746248696
12
 FORA ALINA CORINA / Biodiversitate-A.P.
0749262812
13
 PÎRJE ILEANA / Biodiversitate-A.P.
0744381332
14
 RĂDUICĂ RAMONA / Managementul Deșeurilor
0744381627
15
 LUNGU MARCEL
0746248678
 
 COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE ȘI I.T.
 
16
 ȚÎȚAN GEORGETA / Relații Publice
0746211536
17
 DĂIANU ROMULUS / I.T.
0744519445
 
 BIROUL BUGET, FINANȚE, ADMINISTRATIV ȘI R.U.
 
18
 IVĂNUȘCĂ MIHAELA
0744609594
19
 MULLER MIRELA / Eliberări acte
0744588260
20
 DAN NICOLAE / conducător auto
0746248224

 

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE  DE  RAPORTARE  

“SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”

Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivelul judeţului Timiş, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2024, în cadrul aplicației informatice online “SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”.

Vă rugăm să completaţi chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2023.

Sesiunea de raportare va fi deschisă până la  data de 15 mai 2024.

Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa d-nei Georgiana Mladin, telefon 0760277210, e-mail georgiana.mladin@apmtm.anpm.ro.

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c..

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăţi în accesarea aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de către operatorii de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

http://www.anpm.ro/web/guest/acasa

 

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE  DE  RAPORTARE  

“SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”

Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivelul judeţului Timiş, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2024, în cadrul aplicației informatice online “SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”.

Vă rugăm să completaţi chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2023.

Sesiunea de raportare va fi deschisă până la  data de 15 aprilie 2024.

Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa d-nei Georgiana Mladin, telefon 0760277210, e-mail georgiana.mladin@apmtm.anpm.ro.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE   

Sesiunea de raportare on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și Directiva Emisii Industriale (IPPC-COV)

Vă informăm că sesiunea pentru raportarea on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și Directiva Emisii Industriale (IPPC-COV)  s-a deschis;

Linkul de acces este http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de browser Mozilla Firefox sau Google Chrome.

- acei operatori (noi) care nu şi-au creat deja un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) vor folosi opţiunea  Înregistrare, disponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care deja şi-au creat cont se autentifică folosind opţiunea  Autentificare  din meniul sau butonul aflat în partea stângă sus a paginii.

În situaţia în care operatorii nu au cereri de acces pentru aplicaţia EPRTR, după înregistrare sau autentificare, din secţiunea „Profil” se solicită cerere de acces pentru aplicatia respectivă, parte a domeniului Emisii Industriale; în situația în care operatorul a uitat contul, există butonul Recuperare cont;

- comentariile şi eventualele dificultăţi întâmpinate în realizarea raportării le puteţi transmite astfel:

  • Cele legate de sistem, echipei suport SIM, pe adresa suportsim@anpm.ro
  • Cele legate de raportarea în sine, tel. 0256/491795, Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații.

Metodologie de raportare 2023

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE  

“SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”

Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivelul judeţului Timiş, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 17 ianuarie 2024 va fi deschisă sesiunea de raportare 2024, în cadrul aplicației informatice online “SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”.

Vă rugăm să completaţi chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2023.

Sesiunea de raportare va fi deschisă până la  data de 15 martie 2024.

Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa d-nei Georgiana Mladin, telefon 0760277210, e-mail georgiana.mladin@apmtm.anpm.ro.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2022

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2022, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  20 FEBRUARIE 2024,  după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

În cazul în care nu reușiți să vă logați din prima încercare, vă rugăm să insistați în diferite momente ale zilei.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

 

FORMULAR COMANDA - determinări zgomot, emisii, particule în suspensie, etc

 

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE  DE  RAPORTARE  

“SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”

Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivelul judeţului Timiş, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2023, în cadrul aplicației informatice online “SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”.

Vă rugăm să completaţi chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2022.

Sesiunea de raportare va fi deschisă până la  data de 19 iulie 2023.

Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa d-nei Georgiana Mladin, telefon 0760277210, e-mail georgiana.mladin@apmtm.anpm.ro.

 

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE  DE  RAPORTARE  

“SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”

Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivelul judeţului Timiş, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2023, în cadrul aplicației informatice online “SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”.

Vă rugăm să completaţi chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2022.

Sesiunea de raportare va fi deschisă până la  data de 12 iulie 2023.

Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa d-nei Georgiana Mladin, telefon 0760277210, e-mail georgiana.mladin@apmtm.anpm.ro.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE  DE  RAPORTARE  

“SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”

Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivelul judeţului Timiş, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2023, în cadrul aplicației informatice online “SIM-PA F2  Inventare Locale de Emisii”.

Vă rugăm să completaţi chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2022.

Sesiunea de raportare va fi deschisă până la  data de 12 iunie 2023.

Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa d-nei Georgiana Mladin, telefon 0760277210, e-mail georgiana.mladin@apmtm.anpm.ro.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2021

ANUNȚ

PENTRU OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA ȘI TRATAREA DEEE

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice, aferente ANULUI 2021, în aplicația electronică SIM DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 28 IULIE 2023, după cum urmează:

Anexa 9 Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa 10 Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627, persoană de contact Ramona RĂDUICĂ.

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022 în aplicația Statistica Deșeurilornu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate în anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către APM TIMIȘ, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de către operatorii de salubritate.

 

► Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: http://apmtm-old.anpm.ro

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

► Formularul de înscriere online a operatorilor economici se află la adresa: http://raportare.anpm.ro

► Important! Eventualele probleme întâmpinate în folosirea eFORM vă rugăm să le sesizaţi la adresa de e-mail suportsim[@]anpm.ro

► Important! MĂSURI PREVENȚIE CORONAVIRUS - SFATURI UTILIZARE MĂȘTI - INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL TIMIȘ

INFORMAȚII UTILE - DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘ