Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

 

 

INFORMARE METEO!!!

 

► Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: http://apmtm-old.anpm.ro

  • Formularul de înscriere online a operatorilor economici se află la adresa: http://raportare.anpm.ro
  • Important! Eventualele probleme întâmpinate în folosirea eFORM vă rugăm să le sesizaţi la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

 

 

 

► PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT al Siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2016

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la deșeurile de echipamentele electrice și electronice, aferente  ANULUI  2016,  în aplicația electronică  SIM  DEEE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de  30 NOIEMBRIE  2017,  după cum urmează:

Anexa  9  Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Anexa  10  Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0256491795  int.  201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoane de contact Ramona RĂDUICĂ și Srebranca BEZUȘ.

 

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE PENTRU ANUL  2016 PRIVIND GESTIONAREA ULEIURILOR UZATE

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă noua sesiune de raportare pentru anul 2016 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Începând cu data de 06.10.2017 se pot introduce datele privind gestionarea uleiurilor uzate aferente anului 2016 în aplicația electronică Uleiuri Uzate (dezvoltată în cadrul proiectului SIM) pe tipurile de chestionare, în funcție de activitățile desfășurate de firma dumneavoastră.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256/491795 int. 201 respectiv 0744381627 – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

 

► ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2016

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje, aferente ANULUI 2016, în aplicația electronică SIM AMBALAJE.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele, până la data de 01 NOIEMBRIE 2017, după cum urmează:

Anexa 1 Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - care își îndeplinesc în mod individual obiectivele pentru ambalaje

Anexa 3 Operatori economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice locale

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon 0256491795 int. 201, respectiv 0744381627 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoane de contact Ramona RĂDUICĂ și Mariana CAPLAT.

 

► ANUNŢ DESCHIDERE SESIUNE SIM – PCB 2014

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2014 din aplicația SIM - modul PCB. Vă rugăm să introduceți datele în aplicație până cel târziu 11 noiembrie 2016 accesând link-ul http://raportare.anpm.ro.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numărul de telefon 0256/491795 int. 201, 0744381627, Serviciul CFM - Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, persoană de contact: Simona OPRIŞA-STĂNESCU.

 

ORDIN  Nr. 1108 din 5 iulie 2007

Privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora