Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

 

 

► Important! MĂSURI PREVENȚIE CORONAVIRUS - SFATURI UTILIZARE MĂȘTI - INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL TIMIȘ

INFORMAȚII UTILE - DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘ

 

IMPORTANT

Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta Agenției pentru Protecția Mediului Timiș este permisă doar celor care:

  • fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
  • prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
  •  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

                                                                                                        HG nr. 1130 din 22.10.2021

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere ultimele evolutii pentru raspandirea infectiei cu COVID-19, aducem la cunostiinta opiniei publice, suspendarea tuturor activitatilor de Relatii cu Publicul (cu exceptia eliberarii actelor de reglementare), la sediul institutiei

Referitor la transmiterea documentelor, acestea se vor trimite în continuare prin poștă sau prin serviciile de curierat.

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Urmare a instituirii stării de alertă pe teritoriul României prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, și ținând cont de H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere creșterea ratei de infectare, pe raza jud. Timiș cu noul SarsCov2 - Covid 19, vă informăm că Programul de audiențe se suspendă.

Toate solicitările se vor soluționa prin corespondență scrisă (adresa, e-mail) sau telefonic.

 

ANUNȚ IMPORTANT!

 

Având în vedere ultimele evoluții privind combaterea răspândirii COVID-19, aducem la cunoștința opiniei publice, SUSPENDAREA tuturor activităților de relații cu publicul la sediul instituției, pe perioada stării de alertă.

 

Transmiterea documentelor:

  • TOATE DOCUMENTAȚIILE SE VOR TRANSMITE PRIN SERVICIILE POȘTEI ROMÂNE SAU SERVICII DE CURIERAT

 

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, prin e-mail sau în scris la următoarea adresă:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

Adresa: B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara

Judetul Timiş, cod 300210

Telefon fix:          0256.491.795

Telefon mobil:     0746.248.411

Fax:                      0256.201.005

E-mail:                office@apmtm.anpm.ro 

Web site:             http://apmtm.anpm.ro

Dovada achitării tarifelor aferente se va face prin EXTRASUL DE CONT!

Cod fiscal: 4605536

Cont plată tarife: RO60TREZ6215032XXX000110 deschis la Trezoreria Timişoara

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş prin telefon sau email.

 

IMPORTANT!

Începând cu data de 04.01÷31.12.2021, în cadrul APM Timiş, programul cu publicul pentru eliberări acte de reglementare este următorul:

Program/
zile
Eliberare acte de
reglementare
Luni 09:00 -13:00
Marţi 09:00 -13:00
Miercuri 09:00 -13:00
Joi 09:00 -13:00
  • MASCA OBLIGATORIE!
  • MAXIM 4 PERSOANE ÎN INSTITUȚIE!

 

ANUNȚ IMPORTANT!

 

   Începând cu data de 01.06.2020 singura modalitate de achitare a taxelor/ tarifelor percepute de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş va fi DOAR prin virament bancar, drept pentru care la depunerea/ eliberarea (după caz) a documentelor emise de APM Timiş, beneficiarii vor face dovada achitării taxelor/ tarifelor prin prezentarea/ ataşarea ordinelor de plată/ extraselor de cont.

 

► Informare - Acţiunea de evaluarea a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică pentru anul 2020, la nivelul judeţului Timiş

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 

► Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: http://apmtm-old.anpm.ro

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

 

► Formularul de înscriere online a operatorilor economici se află la adresa: http://raportare.anpm.ro

► Important! Eventualele probleme întâmpinate în folosirea eFORM vă rugăm să le sesizaţi la adresa de e-mail suportsim[@]anpm.ro

 

► Important! Anunț public pentru dezbaterea publică privind propunerea de elaborare a planului de calitate a aerului în aglomerația Timișoara, care va avea loc în Timișoara, str. C.D.Loga nr.1, în sala de ședințe a Consiliului Local, în data de 05.03.2020, începând cu orele 16.00.

 

► Important! ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEȘEURI BATERII 2019

► Important! ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2019

► Important! ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM PCB 2019

► Important! ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2019

► Important! ANUNȚ APILCAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE!

► Important! ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM ULEIURI UZATE 2018

► Important! ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM DEEE 2018

► Important! ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM AMBALAJE 2018

 

 

► PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT al Siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia

 

ORDIN  Nr. 1108 din 5 iulie 2007

Privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

 

web counter

Free 2021